Industriens Hus huset på rådhuspladsen

I det nye Industriens Hus på rådhuspladsen er man gået langt for at lade indretning og arkitektur udgøre en samlet helhed. Og den specialudviklede kabelføringsløsning fra Duelco passer
perfekt med det enkle sort-hvide udtryk, samtidig
med det unikke spare-panel bidrager til
bygningens bæredygtige profil.

Omtale af DI projektet på rådhuspladsen i København i bladet Byggeri og Arkitektur.
Tekst af Mikkel Weber Sandahl.

Duelco er et handels og ingeniør selskab, hvor man de seneste ti år også har stået for montage og produktion. Firmaet har udviklet sit eget komplette kabelføringskoncept til kontorløsninger, som giver mange æstetiske og funktionelle muligheder til hver enkelt bygning. Men derudover tilbyder man også unikke, kundetilpassede løsninger, som udarbejdes med den enkelte kunde, ligesom det er sket på Industriens Hus. Projektleder Lasse Nielsen fra Duelco udtaler i den forbindelse:

– DI tog kontakt med os i sin tid, og der har været en del ping pong frem og tilbage, hvor vi har skabt flere prototyper og 3D tegninger, inden vi var klar til at afgive tilbud. Det har været et langt forløb, men det er meget typisk for den her type projekter, hvor der er et behov for 100 % specialtilpassede løsninger. Vi har lavet den her type løsninger gennem 10 år, så vi kan byde ind med værdifuld sparring og udvikling.

Industriens Hus

Duelco har på Industriens Hus installeret 650 el-paneler, og projektet bidrager således positivt i den mængde af omkring 20.000 paneler, som firmaet producerer på årsbasis.

Integreret spare-funktion nedbringer unødig standbyforbrug

Duelcos el-paneler er på Industriens Hus fuldstændig integreret i bordene, og man har på projektet introduceret en unik spare-funktion, som automatisk vil nedbringe strømforbruget i bygningen.

Industriens Hus

– Panelerne har både EDB-stikkontakter og almindelige stikkontakter med en master/slave konstruktion. Det unikke er, at EDB og almindelig strøm kører ind over den samme USB-ledning, hvor panelerne er tilsluttet en computer, der måler CPU aktiviteten. Så hvis der er trafik, så tænder den alle slaver – ligesom den lukker ned, hvis der ingen aktivitet er. Herved vil skærme, lys, hæve/sænkeborde, printer osv. aldrig bruge unødig strøm, når de ikke er brug. Standby funktionen bruger faktisk meget strøm på en stor arbejdsplads, og afhængig af elektronikkens strømforbrug, kan man spare omkring 250 kr. om året pr. medarbejder, fortæller Lasse Nielsen.

Det er helt nyt, at datakommunikationen bliver målt, så det er muligt at slukke helt, fremfor bare at lade elektronikken være i dvaletilstand.

En designmæssig rød tråd

På Industriens Hus har det været essentielt, at bygningens design og inventar svarer til hinanden, så det arkitektoniske udtryk videreføres indenfor. Og her er el-paneler og kabelføring en del af helheden. Lasse Nielsen fortæller:

– Der er en genkendelighed overalt i bygningen, hvor designet går igen hele vejen – der er ingen forurening. Den helhedstankegang er i Industriens Hus blevet implementeret helt ned de små detaljer, hvor opdelingen mellem forskellige stikkontakter markeres med forskellige farver. Slavekontakterne, som er en del af spare-funktionen, er således neutralt hvide, hvor kontakterne med konstant strøm er sorte, så de skiller sig ud. Den konstante strøm kan være til opladning af ens telefon el. lign. hvor det er nødvendigt.

Duelco har på projektet sikret en indbygget fleksibilitet, da man både opererer med faste og flytbare installationer. Herved er der mulighed for at ændre i indretningen, uden at teknikken skal gentænkes.

Industriens Hus

Industriens Hus